Jelenlegi hely

Képzéseink

Programjaink célja, hogy támogassa a humánerőforrás menedzsment területen dolgozók és humánerőforrás feladatokat ellátó funkcionális- és felsővezetők munkáját.

A PSIDIUM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK ALAPELVEI:

  1. A Psidium Train the Trainer Képzés szakmai minősége biztosítja a Psidium eszközök professzionális használatát
  2. A képzés befejezéseképpen a résztvevők írásbeli és szóbeli vizsgán adnak számot megszerzett tudásukról
  3. A sikeres vizsga letétele után a résztvevő Psidium Train the Trainer Tanácsadóvá válik
  4. A Psidium által forgalmazott tesztek alapján történő visszajelzésre kizárólag Psidium Train the Trainer Tanácsadó jogosult

A PSIDIUM FELMÉRÉSI ESZKÖZÖK SEGÍTENEK ÖNNEK

  • Objektív eszközökkel alátámasztani az emberekkel kapcsolatos döntéseit
  • Fejleszteni kiválasztási folyamatát költség, szükséges idő és felvett jelöltek minőségének szempontjából
  • Beilleszteni és motiválni új kollégáit
  • Meghatározni az egyén/csapat szükségleteinek valóban megfelelő fejlesztési irányokat
  • Kijelölni az egyén kompetenciáihoz legjobban illeszkedő karrierutat
  • Kialakítani a vállalatra vonatkozó, átfogó kompetenciamenedzsment rendszerét

A PSIDIUM TRAIN THE TRAINER KÉPZÉSEK FELÉPÍTÉSE

A képzési program modulokból épül fel, amik önmagukban egy-egy terméket/témakört ölelnek át.


 

 Modul neve  Időtartama Vizsga
 1. Modul: DISC-BM  3 nap  írásbeli + szóbeli
 2. Modul: Facet5  3 nap  írásbeli + szóbeli
 3. Modul: ASSESS  3 nap  írásbeli + szóbeli
 4. Modul: 360 fokos felmérések  1 nap  nincs vizsga
5. Modul: StressScan+EQ  1 nap  nincs vizsga
6. Modul:Select, Sales Max  0.5 nap  nincs vizsga
A modulok tervezett tematikája az alábbiak szerint alakul:

1. MODUL: DISC/BM RENDSZER – 3 NAP


Cél: Részletesen bemutatni a Viselkedési stílus (DISC) és az Értékek, attitüdök (BM) felmérések elméleti hátterét, alkalmazási lehetőségeit (esettanulmányok), és a kérdőívek iportjainak elemzési technikáját. A két teszt együttes alkalmazása révén megismerhetőek a csapatalkalmazási, illetve kiválasztási, munkakör profilozási work enviroment) lehetőségek is.

2. MODUL: FACET5 RENDSZER - 3 NAP


Cél: A Facet5 kérdőív elméleti hátterének, a BigFive megközelítésnek valamint a gyakorlati alkalmazásainak, hazai tapasztalatainak részletes bemutatása. Ennek része a tesztkitöltési megbízhatóság vizsgálata, valamint a skála-szintő elemzéseken túl, a tipikus profil mintázatokba („Családok”) sorolás alapján történő elemzés megismertetése. További két riportopcióhoz kapcsolódóan a munkahelyi kiválasztásban (Audition), illetve a csapatalkalmazásban (Teamscape) való használat és internetes kezelés bemutatása is a program részét képezi.

3. MODUL: ASSESS RENDSZER – 3 NAP


Cél: Megismertetni a résztvevőkkel az Assess kompetencia alapú személyiségmérő tesztrendszer eredményeinek értelmezési és alkalmazási területeit, valamint az Assess standard-, illetve kompetencia alapú riport verzióit, illetve a kapcsolódó opcionális kérdőív modulok sajátságait. A kompetencia rendszer (az alapjául szolgáló kompetencia könyvtár) áttekintése révén megismerhetők a kész kompetencia szettek éppúgy, mint a kompetenciamodell kialakításának főbb lépései.
 
 
4. MODUL: 360 FOKOS FELMÉRÉSEK - 1 NAP

Cél: A különböző 360 fokos felmérési eszközök elméleti megközelítésének, struktúrájának, elemzési módszertanának bemutatása, valamint az egyéb felmérés-típusok mellett történő alkalmazásainak áttekintése. A 360-fokos felmérések szervezeti életben betöltött speciális szerepe miatt külön hangsúly helyeződik a bevezetés és visszajelzés adás témakörére (pl. bizalmasság, anonimitás biztosítása), mivel ezek döntően befolyásolhatják az ilyen típusú felmérések eredményességét.

5. MODUL: STRESS ÉS ÉRZELMI INTELLIGENCIA FELMÉRÉSEK – 1 NAP


Cél: A stressz különféle formáinak, forrásainak és a megküzdés lehetséges mechanizmusainak megértése és ezen keresztül a stressz kezelés fejlesztési lehetőségeinek körüljárása. Ehhez kapcsolódóan az érzelmi intelligencia (EQ) témájának, az érzelmek felismerésének és
kezelésnek elméleti megközelítésének, valamint mérhető aspektusainak megismerése révén az egyéni önkitöltős technika mellett részletesen szóba kerül a 360-fokos felméréssel való kombinálás lehetősége (EQ360), illetve a kapott eredmények értelmezési és alkalmazási módjai.

6. MODUL: SALESMAX – SALES SELECT TESZTEK ÉS SELECT TERMÉKCSALÁD – 0,5 NAP


Cél: A SalesMax és Sales Select értékesítői tesztek elméleti alapjainak és kiválasztási valamint fejlesztési területeken való alkalmazási lehetőségeinek ismertetése. A Select termékcsalád áttekintése révén az alapszintő, beosztotti munkakörökre specifikus kiválasztási kérdőívek és riportok bemutatása, valamint az „off the shelf” termékek felhasználási feltételei.
 
magyar