Jelenlegi hely

Minőségbiztosítás

A tesztek fejlesztésével és használatával kapcsolatos szakmai elvárásokat illetően a Magyar Pszichológiai Társaság által elfogadott általános szakmai etikai kódexet, valamint a Tesztbizottság ajánlásait tekintjük irányadónak. 

A hitelesített és megbízható pszichológiai-, illetve munka-alkalmassági teszteknek néhány alapvető próbát ki kell állniuk, vagyis bizonyos követelményeknek garantáltan meg kell felelniük. Ilyen pszichometria alap követelménynek tekintjük a következőket: 

  1. Objektivitás (tényszerűség): Az előírt körülmények között a tesztfelvevőtől függetlenül jól használható és megismételhető eredményekkel szolgáljon, illetve a teszteredmények kiértékelését és értelmezését ne torzíthassák szubjektív tényezők, hanem minél inkább elfogulatlanul történjen meg mindez. Ezért fontos, hogy egy teszthez rendelkezésre álljon kiértékelési kézikönyv, illetve ezt segítő számítógépes szoftver.
  2. Validitás (érvényesség): A teszt, illetve annak minden egyes skálája valóban azt a jelenséget, tulajdonságot mérje, amire készítői szánták, és ne valami mást, vagyis érvényes eredményekkel szolgáljon az adott mérendő jellemzők tekintetében. Így biztosított, hogy az eredményekből levont következtetések és előrejelzések érvényesek legyenek.
  3. Reliabilitás (megbízhatóság): A mérőeszköz minél megbízhatóbban és pontosabban mérje az adott tulajdonságot. Vagyis, az egy skálába tartozó kérdések mind „egy irányba” mérjenek, illetve az egyes egyének eredménye ne ingadozzon véletlenszerűen a tesztfelvételek során alkalomról alkalomra.
  4. Normalizáltság (viszonyítottság): Mivel egy adott személyről való tudásunk szorosan és elválaszthatatlanul összekapcsolódik másokról való tudásunkkal, ezért a mérőeszköz által nyújtott egyéni eredménynek egy olyan viszonyszámmá történő átalakítására van szükség, mely a vizsgált minta (vagy akár a teljes népesség) átlageredményeitől való eltérését is képes megmutatni. Vagyis ez alapján minden egyes teszteredményről eldönthető, hogy az „soknak” vagy „kevésnek”, vagy éppen átlagosnak tekinthető-e.

Az általános pszichometriai teszt-kritériumokon túl a munkahelyi környezetre vonatkozó tesztalkalmazások terén további követelményeket is fontosnak tartunk.

  • A munkahelyen használatos tesztek a szükséges munkahelyi kereteken nem terjedhetnek túl. Sem a kérdőív tételeinek tartalmában, sem pedig a kapott eredmények vonatkozásában. (Jogszabályi háttér: [1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéből 5. § (1) bekezdés])
  • Az alkalmazott tesztek jogtisztaságának rendezettnek kell lennie. Ez az adaptált tesztekre ugyanúgy kiterjed, mint az eredeti tesztváltozatokra.
  • A különféle tesztjellemzők (reliabilitás, validitás, normalizáltság) felülvizsgálatát rendszeresen el kell végezni így tesztek folyamatos karbantartása elengedhetetlen a minőség megőrzése érdekében.   

 

2007. Psidium OnlineTesztek

magyar